Menu Zamknij

Regulamin O Lwi Pazur

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIĄZOWIE

zaprasza na:

I Ogólnopolski Konkurs Literacki

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów Jerzego Krochmalnego

"O LWI PAZUR"

i Turniej Jednego Wiersza

   Wiersz jest kadrem, osobistym wyborem piszącego. Strofy kierują, zmuszają do koncentracji uwagę, jak niewielkie zdobienia na porcelanie. Słowa prowadzą przez intymny świat, którym dzieli się twórca. Tworząc z czytelnikiem wspólnotę myśli, oznaczając ślady na mapie pamięci.

   Dziś, gdy treści są lapidarne i skondensowane, przesłanie i noszenie poezji staje się bardziej potrzebne i jaśniejsze. Czytelnik może odnaleźć, może poszukiwać… Otrzymuje wraz z poezją prawo do zadawania sobie pytań, tych najważniejszych.            

  Biblioteka, której czytelnikami i przyjaciółmi są Mirosława Szychowiak, Beata Gruszecka-Małek, Maciej Taranek, chce zaprosić Was do dzielenia się twórczością poetycką. Miejsce sprzyja wolności twórczej, poezji, sztuce.

REGULAMIN

I. Organizator Konkursu

Konkurs jest prowadzony przez organizatora na zasadach regulaminu. Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie, Pl. Wolności 22, 57-120 Wiązów, www.kultura-wiazow.pl, tel. 713931157.

II. Adresaci Konkursu

Do udziału zapraszamy twórców, którzy ukończyli 18 lat.

Nagrody

 1. nagroda  – 1000 zł
 2. nagroda –   800 zł
 3. nagroda  –  600 zł                           

5 wyróżnień – po 200 zł każde

 1. Ponadto komisja konkursowa przyzna Nagrodę Specjalną dla twórcy lokalnego.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.

III. Czas trwania konkursu

Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2022 r.

IV. Zasady

Na konkurs należy nadesłać:

 1. Zestaw 8 wierszy o dowolnej tematyce (1 egzemplarz w formie papierowej), które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.
 2. Należy też dołączyć ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie DVD (brak zapisu na płycie eliminuje Autora z konkursu).
 3. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci).
 4. Dane osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail – zgoda na przetwarzania danych do pobrania na stronie) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczone tym samym godłem co praca.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność spoczywa na uczestnikach.
 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanych prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
 7. Autor może dostarczyć tylko jeden zestaw konkursowy, oznaczony jednym godłem.

Prace należy dostarczyć na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie
57-120 Wiązów, Pl. Wolności 22
z dopiskiem na kopercie :” Ogólnopolski Konkurs Poetycki
“O LWI PAZUR”

Kapituła konkursowa:

Jacek Bierut, poeta, prozaik, krytyk literacki, publikował w „Odrze”, „Akcencie”. Laureat nagród im. Kazimiery Iłłakowiczówny i Fundacji Kultury, mieszka we Wrocławiu.

Karol Maliszewski, poeta, prozaik, krytyk literacki, literaturoznawca, wraz z Olgą Tokarczuk gospodarz Festiwalu Góry Literatury, pochodzi z Nowej Rudy.

Julia Szychowiak, poetka, prozaiczka laureatka Wrocławskiej Nagrody Literackiej „Silesius”, za debiutancki tomik „Po sobie”, pochodzi z Księżyc

Mirka Szychowiak, poetka, animatorka kultury, laureatka ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego „Malowane Słowem”, Nominowana do Konkursu im. Wisławy Szymborskiej w 2021 r. rezydentka jej mieszkania w sierpniu 2021. Zamieszkuje w Księżycach w Gminie Wiązów.

Kapituła wyłoni 8 najlepszych (zdaniem komisji) zestawów. Gala wręczenia nagród i Turniej Jednego Wiersza odbędą się w sali widowiskowej GBP w Wiązowie, w terminie o którym zostaną poinformowani laureaci.

V. TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

 1. W ramach Konkursu Głównego odbędzie się także Turniej  Jednego Wiersza.
 2. Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach – w dniu wręczenia nagród, podczas uroczystej gali.
 3. Wiersz powinien być prezentowany przez Autora.
 4. Nagroda w Turnieju wynosi 800 zł
 5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody i przyznania więcej niż jednej w Turnieju.

Informacje na temat konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie

Pl. Wolności 22, 57-120 Wiązów

Tel. 713931157

www.kultura-wiazow.pl

e-mail: lwipazur.wiazow@gmail.com

sekretarz konkursu: Magdalena Krupa

Skip to content