Menu Zamknij

Ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Partnerstwo dla Książki 2021 w kwocie 27 434,00 zł. Całość zadania wyniesie 37 464,00 zł. „Biblioteka uszyta na miarę” to zadanie na miarę potrzeb, oczekiwań i rozwoju kompetencji użytkowników i bibliotekarzy, w ramach 7 zróżnicowanych działań. Składać się na nie będą: U(szyte) na miarę, Prze(szyte) literaturą, Za(szyte) w książce, Słowem ob(szyte), Czasem wy(szyte), Z(szyte) wierszem, Prze(szyte) w całość (w sumie 50 wydarzeń) dla wszystkich grup wiekowych. Zwłaszcza dzieci, młodzieży i seniorów 60+ oraz osób ze specjalnymi potrzebami. Ideą zadania są inspirowane książką spotkania ludzi, które utrwalą więzi społeczne, stworzą w mieszkańcach świadomość wartości książki, która jest drogą do drugiego człowieka. Chcemy zachęcić do podążania drogą książki i uczestnictwa w kulturze poprzez szycie i haftowanie, wspólne oglądanie ekranizacji dzieł literackich, tworzenie wierszy inspirowanych polską poezją kobiecą, rozwój kompetencji cyfrowych, udział w happeningach literackich, tworzeniu animacji poklatkowych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Skip to content