Menu Zamknij

Biblioteka dziś

Jak pokazuje historia, dawno temu biblioteki pełniły rolę magazynu dla książek. Nie było w nich wygodnych miejsc, nie było ciekawych zajęć, projektów. Ale gdy z biegiem lat zmieniały się potrzeby społeczne, biblioteki zaczęły się przekształcać w architektoniczne cuda i miejsca spotkań. Dzisiaj to już placówki łączące świat książki ze wspaniałymi przestrzeniami otwartymi na kulturę.

Wejście w ten etap wiązowskiej bibliotece umożliwiły środki ministerialne pozyskane w 2016 roku na infrastrukturę. Biblioteka zyskała nowoczesne, wielofunkcyjne przestrzenie publiczne zaaranżowane w konwencji literackiej „Alicji w Krainie Czarów”. Otworzyły się nowe możliwości na dostęp do wiedzy, kultury ale i również do nowych technologii. Powstały atrakcyjne wnętrza, w których można znaleźć miejsce dla siebie, aby się realizować i rozwijać twórczo.

Biblioteka wiązowska dysponuje pracownią plastyczną przystosowaną do działań kreatywnych, gdzie odbywają się eko-wyploty dla dorosłych, warsztaty z rysunku, zajęcia plastyczne dla dzieci. Biblioteka posiada dużą salę widowiskową ze sceną i kurtynami, miejsce idealne na zajęcia dla grup teatralnych, dla grup tanecznych i sportowych. Tam odbywają się też różne koncerty, przeglądy, przedstawienia, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty twórcze czy prelekcje.

Przy bibliotece działają koła biblioteczne, miłośnicy poezji spotykają się w saloniku twórczym, aby tam unosić się ponad prozę życia. Czytelnicy książek uczestniczą w spotkaniach autorskich, pasjonaci kultury wysokiej podróżują za ciekawymi przedstawieniem do teatru, opery czy filharmonii.

Biblioteka wiązowska pełni rolę ośrodka kultury, organizując życie kulturalne w całym zakresie. Przygotowuje imprezy masowe: święta miasta, dożynki, festiwale uliczne, imprezy charytatywne. Prowadzi szeroką ofertę zajęć wakacyjnych i feryjnych. Dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć  w różnych warsztatach edukacyjnych, plastycznych, artystycznych, sportowych, wyjazdowych na piesze wędrówki, do kina, muzeum czy teatru. W trakcie roku szkolnego we współpracy ze szkołami i przedszkolami organizuje lekcje biblioteczne, konkursy, koncerty i przeglądy. 

Biblioteka skupia wokół siebie środowisko lokalne, oprócz placówek oświatowych prowadzi działalność w partnerstwie z Fundacją Ateną, Uniwersytetem III Wieku, z Kołami Gospodyń Wiejskich, z Klubami Sportowymi ze stowarzyszeniami i innymi bibliotekami.

Biblioteka dzisiaj, to bardzo nowoczesna placówka i chociaż bardzo mocno osadzona w tradycji, jej historia sięga trzeciego tysiąclecia p.n.e. i pewne zasady są niezmienne, to cały czas ewoluuje w kierunku współczesnego kontekst i podąża za potrzebami społecznymi wykorzystując do tego najnowsze narzędzia pracy. Książka chociaż zmienia się jej forma i nośnik, to jednak niezmiennie pozostaje w centrum zainteresowań i wszystkie działania toczą się z jej udziałem.

Skip to content