Menu Zamknij

Historia Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiązowie została powołana 3 kwietnia 1949 roku przy Zarządzie Miejskim i wpisana 4 kwietnia 1949 roku w Rejestrze Bibliotek pod nr 48, Rozporządzeniem Ministra Oświaty wydanym w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych. Biblioteka działała w oparciu o Dekret z dn. 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz.U.nr 26, poz.163). Instytucja była własnością Zarządu Miejskiego, zarządzającym został sekretarz Michał Cięciwa. Na pierwszą bibliotekarkę mianowano Felicję Leszczyńska.

Selekcja księgozbioru – 1957 rok

Początkowo biblioteka mieściła się na pierwszym piętrze Ratusza w dwóch małych pokojach. W pierwszym roku funkcjonowania biblioteka liczyła już 500 książek i 73 czytelników, za wypożyczanie książek trzeba było wówczas płacić.  W 1953 roku powstało przy Miejskiej Bibliotece Koło Przyjaciół Biblioteki, które liczyło 32 czytelników. W 1954 roku kierownikiem i jedynym pracownikiem została Paulina Kalicka, w tym roku zarejestrowano już 210 czytelników, a księgozbiór wzrósł do 3770 woluminów.  W roku 1960 z powodu remontu przeniesiono bibliotekę do budynku na Placu Wolności pod nr 25.

W 1963 roku Biblioteka wróciła do Ratusza, tym razem na drugie piętro do trzech pomieszczeń, gdzie wyodrębniono Dział dla Dzieci i Młodzieży z kącikiem czytelniczym oraz Dział dla Dorosłych. Dzięki temu liczba czytelników wzrosła do 580 osób, a Koło Przyjaciół Biblioteki zwiększyło liczbę członków do 63 osób. W 1973 roku Biblioteka Miejska została przekształcona na Biblioteką Miasta i Gminy Wiązów. Zreorganizował się również Urząd Miasta i Gminy, do którego dołączono 24 wsie. W związku z tym biblioteka musiała objąć siecią biblioteczną te wszystkie miejscowości. Biblioteki Gromadzkie w Wyszonowicach, Łojowicach, Ośnie i Witowicach przemieniono na Filie Biblioteczne. Do każdej z nich przyłączono po cztery punkty biblioteczne z sąsiednich miejscowości, a do biblioteki głównej pozostałe, w sumie utworzono 18 punktów bibliotecznych. W ciągu roku sprawozdawczego zarejestrowano 1929 czytelników, a księgozbiór wzrósł do 23143 woluminów. W roku 1979 dyrektorem biblioteki zostaje Stanisława Mazur.

Biblioteka dla dzieci – 1969 rok

Wypożyczalnia dla dorosłych -1982 rok

W roku 1983 Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną przeniesiono do nowo wybudowanego budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury. Tam Dział dla Dzieci i Młodzieży oraz Dział dla Dorosłych otrzymały nowoczesne wyposażenie. Księgozbiór wzrósł do 46384 woluminów, a zarejestrowano 2792 czytelników. Biblioteka wspólnie z GOK organizowała życie kulturalne gminy.

W 1991 roku powstaje Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Sportu i Rekreacji. Zmniejsza się liczba punktów bibliotecznych z 18 do 8. Od 1997 roku działają już tylko trzy filie biblioteczne w  Jutrzynie, Witowicach i Wawrzyszowie, a punkty biblioteczne zostały zupełnie zlikwidowane.

W 2000 roku w miejsce Gminnego Ośrodka Kultury i Miejskiej i Gminnej Biblioteki powstaje Wiązowskie Centrum Kultury. Dyrektorem zostaje Paweł Stanisławek.

W 2007 roku zlikwidowane zostaje WCK i w to miejsce powstaje Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie, która działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493) oraz Ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95). Dyrektorem zostaje Barbara Ewa Wyka. Obecnie od 2015 roku funkcję dyrektora pełni Magdalena Krupa. W 2016 przeprowadzono duży remont, który przearanżował bibliotekę w nowoczesnym stylu, tym samym wychodząc na przeciw potrzebom użytkowników. W 2018 roku pod administrację biblioteki dołączone zostaje Centrum Edukacji Ekologicznej w Łojowicach.

Dział dla dorosłych – 2016 rok

Skip to content