Menu Zamknij

Pracownicy

Magdalena Krupa

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie od roku 2015, wcześniej dyrektor Wiązowskiego Centrum Kultury. Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, specjalizacja: pedagogika. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, specjalizacja: zarządzanie. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, kierunek: filologia czeska. Podyplomowe studia: Wydział Psychologii, specjalizacja: biblioterapia.

Barbara Antes-Skorupska

Starszy bibliotekarz w dziale dla dorosłych od roku 2006. Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych o kierunku pedagogicznym o specjalizacji: animator społeczno-kulturalny, Studia Podyplomowe o kierunku bibliotekoznawstwo.

Grażyna Maćkiewicz

Starszy bibliotekarz w dziale dla dzieci i młodzieży od roku 2007. Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, kierunek: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo o specjalizacji: biblioteki publiczne i szkolne. Studia Podyplomowe o kierunku pedagogicznym.

Anna Pater

Instruktor od roku 2009. Wykształcenie wyższe: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie o kierunku pedagogicznym. Studia Podyplomowe: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, o kierunku bibliotekoznawstwo.

Halina Zator

Bibliotekarz filii bibliotecznych. Wykształcenie średnie. Od 2002 roku pracuje w Filii Bibliotecznej w Jutrzynie, od 2006 roku w filii w Witowicach i Wyszonowicach, od 2018 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej w Łojowicach.

Małgorzata Kabała

Księgowa biblioteki od 2007 roku. Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu o specjalizacji: zarządzanie i marketing. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym  we Wrocławiu o specjalizacji: rachunkowość.

Skip to content