Menu Zamknij

Powiększamy zasięg

Partnerstwo dla Książki 2018

Pod koniec listopada 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie zamknęła projekt „Powiększamy zasięg” zrealizowany w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Partnerstwo dla książki, na który pozyskała środki w kwocie 20720 zł. Całkowity koszt wyniósł 30 594 zł. Partnerami biblioteki w tych działaniach była Fundacja Atena, Centrum Kultury w Głuchołazach oraz Szkoła Podstawowa w Jaworowie. 

Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Wiązów. Z zadaniem instytucja wyszła  poza okręg Wiązowa, docierając do miejsc z utrudnionym dostępem do książki i kultury do Jaworowa, Wawrzyszowa, Wyszonowic, Jutrzyny i Witowic w formie 6 zróżnicowanych zadań. Pierwszym elementem zadania było stworzenie projektu oraz wykonanie wielkoformatowej „książki wyskakującej” – pop up book „Osobista Historia Wiązowa”, która opowiada historię miasta Wiązowa, osadzoną w historii Polski. Książka ta ze względu na swoją nietypową formę, to nowe i oryginalne zjawisko czytelnicze, rodzaj przestrzennej, trójwymiarowej, ruchomej animacji, która formalnie wchodzi w zakres sztuki plastycznej. W warstwie merytorycznej natomiast oparta jest na pozycjach z zakresu historii i geografii tego terenu. Kolejnym działaniem była „Wizyta W Baśnioborze”, seria spotkań i warsztatów z osobami kultury. Celem spotkań było stworzenie pozytywnego modelu, który polega na zachęceniu dzieci i młodzieży do czytania poprzez pokazanie interesujących zajęć, które dają możliwości rozwoju oraz pokazują jak rozwiązywać własne problemy, korzystając z zasobów literatury. Zadanie „Wyszukane – Wyśpiewane” była to propozycja dla seniorów w ramach partnerstwa z Fundacją „Atena”. Zrealizowano cykl zajęć w bibliotece, podczas których wyszukiwano w zasobach książkowych i elektronicznych, teksty i linie melodyczne do utworów muzycznych, które później były prezentowane dla szerszej publiczności zarówno w bibliotece jak i poza nią. Korzystając z obecnego trendu, mody na gotowanie zorganizowany został zadanie „Gotuj z Książką”. Uczestnicy inspirując się fragmentami wybranej książki tworzyli dania, które prezentowali w czasie konkursu. Działanie „Droga do Teatru” realizowane było w ramach partnerstwa z Centrum Kultury  w Głuchołazach. Poprzez współpracę z amatorskim teatrem aktywizowano lokalną społeczność do działań twórczych i większej otwartości wykorzystując teatr jako narzędzie umożliwiające bezpośredni kontakt z żywą literaturą. Ostatnim działaniem była Blogosfera, realizowana wraz z “Fundacją Atena”. Osoby uczestniczące mogły pozyskać kompetencje związane z nowymi technologiami, nauczyły się specyficznego języka komputerowego jak i literackiego, mogły wejść w kontekst społeczeństwa internetowego. W wyniku programy „Powiększamy zasięg” oprócz książki pop up book, która będzie wykorzystywana w zajęciach prowadzonych w ramach edukacji regionalnej, powstał blog literacki i blog opisujący całe wydarzenie. Z projektu skorzystało około 500 osób.

Dofinansowano ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Skip to content