Menu Zamknij

Dobre Polskie Słowa

Partnerstwo dla Książki 2019

W 2019 zrealizowaliśmy zadanie “Dobre Polskie Słowa” z programu “Partnerstwo dla Książki 2019”. Działanie zakładało 5 cyklicznych działań: “Musical”, “Spotkania autorskie”, “Poezja śpiewana”, “Słowo pisane”, “Parasolowe czytanie” oraz jednodniowe eventy: “Dobra komunikacja – konferencja” i ” Przegląd poezji śpiewanej”. 

Zadania miały na celu ułatwienie dostępu do kultury i obcowania z językiem polskim na najwyższym poziomie, również za pomocą nowych technologii. Wykorzystane zostały nowe kanały dystrybucji i promocji literatury. Połączenie dźwięku, rytmu i muzyki z polską poezją umożliwiło otwarcie się uczestników oraz łatwiejsze zrozumienie i przyswojenie treści. Łączenie różnych dziedzin pozwoliło na stworzenie całkiem nowej oferty i wzrost potencjału biblioteki. Celem było zwiększenia obecności literatury w życiu mieszkańców oraz umożliwienie kontaktu z literaturą. Nowe wyzwanie, jakim było zadanie, pozwoliło na szerszą współpracę wszystkich osób pracujących i współpracujących z biblioteką, zawiązanych z nią członków organizacji pozarządowych. Pozwoliło wykorzystać w pełni potencjał lokalowy biblioteki, a także merytoryczny pracowników. Zadanie podniosło rangę biblioteki w środowisku lokalnym i pozwoliło na realizację wydarzeń niespotykanych do tej pory. W trakcie zadania zrealizowano 24 warsztaty taneczne 24 warsztaty aktorsko/wokalne, 1 musical, 2 spotkania autorskie, 1 konferencję (2 wykłady, 3 warsztaty),16 warsztatów poezji śpiewanej, 3 koncerty, 1 przegląd poezji śpiewanej, 4 warsztaty poetyckie, 1 przemarsz parasolowy, 6 warsztatów parasolowego czytania, 1 blog promujący projekt.

Dofinansowano ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Skip to content