Menu Zamknij

Tag(K) : Kultura

Partnerstwo dla Książki 2020

Projekt dofinansowano w kwocie 18 540 zł. ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach projektu „Partnerstwo dla Książki 2020”.

W projekcie wykorzystano zjawisko tagowania obecne w  przestrzeni cyfrowej, które rozszerzono o przestrzeń publiczną, wychodzącą poza mury biblioteki. Na zewnątrz oznaczone zostały miejsca poprzez 7 zróżnicowanych działań, na które składało się 36 wydarzeń, docierając dzięki temu do odbiorców w różnym wieku. Poprzez niekonwencjonalne przedsięwzięcia z książką w roli głównej uczestnicy zainteresowali się historią i geografią regionu, dziedzictwem kresowym, poznali tajemnice mózgu, współczesnych ilustratorów książki dziecięcej, kody kultury obecne w literaturze klasycznej. Najmłodsi wraz z rodzicami uczestniczyli w zajęciach sensorycznych i biblioterapeutycznych oraz wszyscy mieszkańcy mieli możliwość spotkania z autorami ich ulubionych książek. Pomimo wieloaspektowości i interdyscyplinarności projekt zakładał jeden wspólny cel: zainteresowanie książką, wyrobienie nawyku czytania, podniesienie kompetencji i wiedzy o roli obecności kultury w życiu człowieka. Zadanie realizowano tak aby w jak najlepszy sposób wykorzystać zasób biblioteki na każdej płaszczyźnie, stanowiąc jednocześnie nową i niepowtarzalną ofertę dla użytkowników, tak aby tagowanie biblioteki jako miejsca kultury było jak najpopularniejsze i by z biblioteką być na TAK.

Dofinansowano ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Skip to content