Menu Zamknij

Konferencja „Magia słów – wartość metafory w tekstach wykorzystywanych w pracy z dzieckiem”

Prelegentami konferencji  były osoby związane z biblioterapią, będące jednocześnie literaturoznawcami, bibliotekarzami, psychologami. Pierwszy wykład prezentował metaforę w kontekście teorii psychologii pozytywnej i stanowił podstawę do odbioru drugiego wykładu, prezentującego najlepszą współczesną literaturę dla dzieci i trendy czytelnicze.

Przeprowadzone zostały również warsztaty:

Od kanonu do fanonu, czyli Harry Potter i jego nowe życie w Internecie – dr Edyta Rudolf, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Warsztaty przybliżały uczestnikom serię książek o Harrym Potterze. Miały zachęcić nauczycieli do korzystania z tekstów fantasy w swojej pracy. Elementem zajęć była praca z tekstem refleksja nad ewolucją bohatera i światem przedstawionym w powieści. Ważnym zadaniem była nauka odkodowywania metafory artefaktów magicznych. Spotkanie stało się też początkiem rozmowy o wartościach i jakości literatury fantasy.

Obraz – słowo – doświadczenie… – czytelnicze warsztaty rozwojowe inspirowane książką obrazkową – Joanna Baran, Biblioteka Pedagogiczna w Opolu. Te zajęcia były oparte na pracy z ilustracją, inspirowane książką obrazkową. Uczestnicy zajęć mieli okazję nauczyć się pracy z obrazem, stanowiącym punkt wyjścia żywej opowieści, żywego doświadczenia, żywego słowa. Poznali metody opisywania uczuć i emocji niesionych przez obraz, uczuć towarzyszących bohaterom opowieści, budowania historii na  podstawie kilku niezależnych zdjęć lub kompozycji. Warsztaty prowadzone były na obrazach czarno-białych i kolorowych. Zajęcia miały na celu również budowanie losów bohatera w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Przeczytać… Przeżyć… I co dalej? Zmiana niejedno ma imię, czyli podróż z metaforą w tle – psycholog Kamila Malawska, Szkoła Podstawowa w Wiązowie. Warsztaty oparte na pracy z tekstem Zbigniewa Zaborskiego „Krzak róży”. Wyciszające zajęcia wprowadziły uczestników w dobry nastrój, a poprzez przeistoczenie się w tytułowy krzak roży, w wyobraźni dały możliwość metaforycznego przeniesienia się do ogrodu, odszukania w sobie nowych wrażeń i potrzeb. Z fazy mentalnej uczestnicy zostali łagodnie przeniesieni w fazę werbalną. Ważnym etapem warsztatów była konfrontacja dwóch wyobrażeń krzewu, którym jestem i którym chciałbym być.

Celem wszystkich warsztatów była nauka pracy z metaforą na różnych płaszczyznach i w odmiennych kontekstach oraz odkrywanie mocy metafory w pracy wychowawcy czy nauczyciela.

Skip to content