Menu Zamknij

Ogród Kompetencji

W tym roku zaczęliśmy również realizować zadania z „Ogrodu Kompetencji”. W jego ramach odbyły się różne szkolenia, angażujące pracowników bibliotek, partnerów oraz lokalną społeczność.

Rozpoczęliśmy 18 października od konferencji otwarcia projektu. W sali widowiskowej biblioteki pan Marek Sztark – jeden z najlepszych animatorów kultury w Polsce – przeprowadził wiązowską wersję inspiratorium, połączonego z warsztatami na temat: ,,Jakich metod animacyjno – badawczych używać w pracy ze społecznością lokalną?”. Następnie pani dyrektor GBP w Wiązowie Magdalena Krupa oficjalnie otworzyła projekt oraz przedstawiła jego założenia, a także poprowadziła szkolenie: ,,Po co nam biblioterapia?”.

Przełom października i listopada zarezerwowany został na cykl szkoleń rozwoju kompetencji społecznych, w którym udział wziąć mogli wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszej gminy. Poprowadziła go Joanna Pomagruk – mediator w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich, przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Obejmował on trzy pięciogodzinne szkolenia, które odbywały się, co dwa tygodnie w soboty, począwszy od 9 października. Każde ze spotkań miało inny temat. Na pierwszym szkoleniu uczestniczki zajęły się poznawaniem siebie. Drugie spotkanie upłynęło pod hasłem komunikacji. Na trzecich, ostatnich zajęciach uczestniczki podjęły temat współpracy.

Szkolenia nie ominęły również pracowników bibliotek. 25 października pani Joanna Ojdana – menadżerka kultury, historyk – opowiedziała o ,, Budowaniu i podtrzymywaniu partnerskich relacji, czyli o trwałym współdziałaniu w kulturze”. Następnie pani Justyna Jurasz – nauczyciel bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, zajmująca się różnorodnymi zadaniami i działaniami w zakresie kultury – przeprowadziła szkolenie: ,,W literaturze siła, o wzmacniającej roli literatury”.

8 listopada w Ziębickim Centrum Kultury ponownie odbyły się szkolenia z panem Markiem Sztarkiem, który podobnie jak w naszej bibliotece, przeprowadził inspiratorium: ,,Jakich metod animacyjno – badawczych używać w pracy ze społecznością lokalną?”, ale w wersji ziębickiej. Szkolenie współpracy literackiej: ,,Bibliotekarz contra bibliotekarz” poprowadziła także pani dyrektor GBP w Wiązowie Magdalena Krupa.

Terapeuci mieli okazję wziąć udział w szkoleniu: ,,Biblioterapia w pracy z osobami o specjalnych potrzebach”, które odbyło się 27 października w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelinie. Przeprowadziła je pani Justyna Jurasz, która 9 listopada spotkała się także z nauczycielami w Przedszkolu Miejskim ,,Bajkowy Ogród” w Wiązowie. Opowiedziała im o ,,Emocjach, relacjach, wyzwaniach – książce biblioterapeutycznej w pracy nauczyciela w przedszkolu”.

Skip to content